Hospicjum domowe

Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
Hospicjum Domowe im. św. Pawła
ul. Zyty 26
65-046 Zielona Góra

Tel. 068 325 43 33 / fax. 068 325 43 33

Nr konta: 271240 68431111 0000 4987 9241

Zielonogórskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych

ZTPCh działa przy Hospicjum stacjonarnym.
Towarzystwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000009290.

Zgodnie z art. 27 do ustawy o podatku możecie Państwo przekazać 1% swojego podatku z miniony rok podatkowy na rzecz naszego Hospicjum.

Hospicjum domowe istnieje od 18 lat. Obejmuje swą opieką pacjentów z miasta Zielona Góra. Rocznie opieką obejmuje ok. 80 chorych. Posługa w naszym Hospicjum została podjęta przez wolontariuszy z pobudek czysto ideowych. Fakt, że chory czeka na naszą obecność, że nie wolno nam zawieść jego zaufania, jest dla nas najbardziej zobowiązujące, skłaniające do zaangażowania naszych sił i naszego serca. Wierność chorym jest największą wartością naszego wolontariatu.

Obecnie pod naszą opieką pozostaje 15 osób. Od początku działalności opieką objęliśmy 1800 osób chorych terminalnie. Hospicjum domowe działa wyłącznie na zasadach wolontariatu. W wolontariacie działa 10 wolontariuszy medycznych i 30 niemedycznych. Obszar działania – miasto i gmina Zielona Góra.

„Dając więcej – otrzymujesz”

1% OPP to Twój udział w opiece nad chorym u kresu życia.